Användarvillkor


Allmänt

Vänligen läs våra användarvillkor noggrant innan du använder någon av de hemsidor som drivs av Solann (vi, oss, vår, våran, våra). Vid användning av våra hemsidor, beställningar och service (nedan kallade tjänst/tjänster) har du accepterat och följer våra användarvillkor. Dessa användarvillkor gäller alla besökare på vår sida, kunder och andra som använder våra tjänster. Genom att använda våra tjänster är du bunden till dessa användarvillkor. Om du inte godkänner någon del av villkoren så är du inte godkänd att använda någon av våra tjänster. 

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text. 

Uppsägning

Vi kan säga upp eller avsluta din tillgång till våra tjänster och hemsidor omedelbart, utan föregående meddelande eller notis, av vilken anlednings om helst, inklusive utan begränsning om du bryter mot villkoren.

Alla bestämmelser i villkoren som i sin natur bör överleva uppsägningen ska också överleva uppsägningen, inklusive, utan begränsning, äganderättsbestämmelser, garantibegränsningar, skadestånd och ansvarsbegränsningar.

Länkar till andra hemsidor

Vår hemsida kan innehålla länkar till andra hemsidor eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av oss. Vi har ingen kontroll över, och tar inget ansvar över, innehållet, användarvillkor, integritetspolicys, eller annat som andra sidor eller tjänster har. Du känner till och godkänner att vi inte tar ansvar, varken direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som sker i samband med kontakt med någon annan sida eller tjänst än Solanns hemsidor.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren på de sidor du besöker innan ett köp. 

Gällande lag

Våra villkor ska vara anpassade till lagarna i Sverige. Vår underlåtenhet att verkställa någon rätt eller bestämmelse i dessa villkor kommer inte att betraktas som ett avstående från dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltiga eller inte kan verkställas av en domstol kommer de återstående bestämmelserna i dessa villkor att gälla. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss angående våra tjänster och ersätter alla tidigare avtal vi kan ha mellan oss om tjänsterna

För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

Policy och cookies

Den här sidan informerar dig om våra policys angående uppsamling av personlig information. De personuppgifter du lämnar till oss kommer inte att vidarebefordras, säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner utan ditt samtycke. Vårt syfte med att samla in och spara information är att kunna ge dig optimal upplevelse på vår hemsida. Genom att vara inne på vår hemsida, godkänner du detta. 

Vi kan även komma att kontakta er som både företags- och privatkund för att fråga om ni vill lämna ett omdöme efter slutförd beställning. Detta är helt frivilligt. Du kan läsa mer om vår policy kring Cookies i vår integritetspolicy. 

Code of Conduct

Klicka här

Tillstånd att handla

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd att beställa. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss via e-post. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk skada kommer vi att kräva skadestånd.

Övergiven kundvagn

Om du har lagt varor i kundvagnen utan att fullfölja köpet, e-postar vi en kom-ihåg-lista till dig över de produkter som du lagt i kundvagnen, förutsatt att du:

• prenumererar på vårt nyhetsbrev,

• eller är registrerad kund hos oss,

• eller har angett din e-postadress hos oss på annat vis.

Detta är en extra kundservice för att göra ditt köp hos oss så smidigt och enkelt som möjligt. Du kan när som helst återskapa kundvagnen med alla varorna i eller låta bli. Du behöver således inte agera om du ej önskar fullfölja köpet.

Pris och tillgänglighet på produkterna baseras på tidpunkten då du la produkterna i kundvagnen. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna något i samband med olika kampanjer med utlöpningsdatum. Produkterna kan även ha sålt slut.

Betalning och leverans

När du lagt varor i varukorgen och går till kassan, framgår vilket betalningssätt som gäller, om priserna är inklusive eller exklusive moms samt vilken momssats som i givet fall gäller. Leverans kommer att ske inom 3 dagar. I de fall vi inte kan leverera inom 3 dagar kontaktar vår orderhantering dig gällande din restorder.

Utöver priset kan det tillkomma kostnader för frakt. Dessa finns i så fall angivna i webbutikens kassa. Normalt tillkommer inga ytterligare avgifter, men om så är fallet vill det klart framgå under beställningsprocessen. Observera att det tillkommer ytterligare avgifter från speditören när du beställer till Norge. Dessa avgifter betalas när du hämtar ut paketet eller via faktura från speditören. 

I webbutiken kan varor eventuellt vara markerade med leveransindikering. Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från din order med prisavdrag för densamma. Önskar du beställa en annan, likvärdig vara, är detta att betrakta som en ny order. Om du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till dess att varan effektuerats, dvs faktura eller frakthandling har skapats. Delleveranser sker endast på din begäran och kan medföra ytterligare fraktkostnad för dig.

När du gör din beställning framgår det i kassan vilket leveranssätt som gäller. Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt. Behöver din sändning ändra rutt på grund av felaktigt angiven adress, står du för kostnaden.

Kunder inom Sverige

Företag som är registrerade i Sverige och privatpersoner som handlar inom Sverige betalar moms enligt svensk lag. Momsen är alltid tillagd på dina beställningar. 

Kunder inom EU utanför Sverige

Företag inom EU men som är registrerade utanför Sverige, exempelvis danska företag, som beställer som är momsregistrerade i ett annat EU-land kommer att få en faktura utan moms med reverse charge (omvänd skatteplikt). Detta innebär att ditt företag är skyldig att räkna ut och betala moms i landet där företaget är registrerat. Kontakta ditt lokala skattekontor om du har frågor. 

Företag som inte är momsregistrerade i ett EU-land måste betala svensk moms. Den svenska momsen är tillagd på din faktura från oss. Kontakta ditt lokala skattekontor om du har frågor. 

Privatpersoner som beställer från ett land inom EU men utanför Sverige betalar svensk moms när de beställer från vår hemsida. Momsen är tillagd i beloppet när du beställer på hemsidan. Kontakta ditt lokala skattekontor om du har frågor.

Kunder utanför EU

Företag utanför EU, exempelvis norska företag, kommer få faktura utan moms. Priset kommer därmed inte inkludera moms. Norska företag betalar inte moms till Solann. Om ditt företag inte är momsregistrerad kommer speditören att betala momsen åt dig vid införtullningen av din beställning. Speditören eftersänder sedan en faktura för momsen och eventuella avgifter såsom utläggsavgifter och förtullning. Kontakta ditt lokala skattekontor och din speditör om du har frågor.

Om ditt norska företag är momsregistrerad betalar du momsen själv till Skatteetaten när paketet anländer till ditt företag. Speditören kan komma att fakturera för förtullningsavgifter. Dessa avgifter kan Solann inte påverka. Du är själv skyldig att ta reda på vad som gäller och vilka avgifter som tillkommer från speditören när du beställer från Sverige till Norge. Kontakta ditt lokala skattekontor och din speditör om du har frågor.

Notera att om en order skickas till ett land utanför EU, exempelvis Norge, kan importavgifter (såsom förtullningsavgifter) tillkomma. Dessa kommer att debiteras när varan nått din leveransadress eller ditt upphämtningsställe. Du är ansvarig för att betala importavgifter och moms. Notera att Solann inte har kontroll över dessa avgifter, och eftersom dessa kan variera från land till land, kan Solann inte förutspå hur mycket de kommer att vara. Solann rekommenderar att du kontaktar ditt lokala tullkontor för mer information. 

Norska privatpersoner måste betala förtullningsavgift och moms till speditören. Priset på vår hemsida inkluderar inte moms och täcker inte förtullningsavgifter. Du som privatperson är själv ansvarig för att betala moms och förtullningsavgiften. Om du har frågor, kontakta din speditör. 

Betalning och dröjsmålsränta

För företag är förfallodagen 30 dagar från fakturadagen, om betalning ej erhålls inom rätt tid, debiteras dröjsmålsränta med 12% + gällande referensprislista vid den tidpunkten. Om betalning ej erhålls efter första påminnelsen debiteras 12% dröjsmålsränta + 200 kr i påminnelseavgift (från andra påminnelsen). Privatpersoner kan inte välja faktura. 

Ändring av beställning

Du kan göra ändringar i din beställning av lagerförda varor fram till dess att beställningen har effektuerats. Om ändringen godkänns kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris som gäller vid ändringstidpunkten. Privatpersoner har ångerrätt enligt lag, se under rubriken Ångerrätt.  

Avbeställning

En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har effektuerats. Efter denna tidpunkt är du, som beställt till ditt företag, skyldig att ta emot leveransen. Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken Ångerrätt. Företag som avbeställer en specialtillverkad vara måste betala ersättning för havda kostnader fram till avbeställningen samt för utebliven vinst.

Tryckfel och liknande

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment.

Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Oavhämtad försändelse

Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss och vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för de frakt- och administrativa arbete som tillkommer. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet vidare till inkasso. Vill du få försändelsen utskickad på nytt tillkommer extra fraktkostnad. För returärenden var vänlig se Reklamation och retur. 

Mottagningskontroll

Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss och vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för de frakt- och administrativa arbete som tillkommer. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet vidare till inkasso. Vill du få försändelsen utskickad på nytt tillkommer extra fraktkostnad. För returärenden var vänlig se Reklamation och retur. 

Ägandeförhållande

Varorna förblir Solanns egendom tills full betalning erhållits.

Reklamation och retur

Du som är privatperson har 14 dagars bytesrätt/ångerrätt när du handlar online. Det innebär att du inom 14 dagar från att du mottagit ditt paket kan skicka tillbaka oanvända, oskadade varor. Observera att en återbetalningsavgift (20 kr) tas ut vid utnyttjande av ångerrätt. Detta gäller enbart vid betalningar via Stripe. Privatperson, som utnyttjar sin ångerrätt, betalar själv fraktkostnaden för den returnerade varan. Solann AB förbehåller sig rätten att dra av en skälig avgift för eventuell extra hantering vid retur eller reklamation. Vid fel i varan återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt levererade varan förutsatt att vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid. Om en vara har använts eller hanterats oförsiktigt, så att den inte längre kan säljas som ny, blir du skyldig att ersätta företaget för värdeminskningen. För att kunna fastställa en varas egenskaper eller funktion måste du i vissa fall bryta förpackningen, som i så fall ska öppnas så varsamt som möjligt samt återsändas tillsammans med varan. 

Observera att du inte har bytes- eller ångerrätt för vara som tillverkats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel, vara som inte lämpligen kan återlämnas pga. hälso- eller hygienskäl om förseglingen har brutits.

Om varan är trasig när du öppnar paketet eller om det blir fel på varan har du, som är privatperson, reklamationsrätt i totalt 3 år från du mottog paketet. Reklamation måste dock göras inom skälig tid och senast 2 månader efter att du upptäckte felet. Om det finns garanti som är längre än 3 år kan du reklamera inom garantiperioden.

Ett godkänt retur- eller reklamationsnummer ska alltid bifogas till Solann AB. Returer och reklamationer utan godkänt retur- eller reklamationsnummer accepteras ej.

Instruktioner

• Denna instruktion gäller alla typer av returbegäran. Returnumret är giltigt i 14 dagar och returen måste vara oss tillhanda inom dessa dagar. 

• Vi kommer att kontakta dig per e-post så fort din begäran mottagits och kontrollerats.

• Vid retur SKA alla produkter returneras i originalförpackningar komplett med samtliga tillbehör.  

• Tänk på att alltid skicka produkter i ytteremballage för att inte skada originalförpackningen.

• Förpacka godset väl för att undvika skador.

• Bifoga en kopia av returbekräftelsen i returen och skicka den till oss.

OBS! Returer som skickas in utan godkänt retur- eller reklamationsnummer accepteras ej.

Tvist

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) tillhandahåller ett kostnadsfritt förfarande, som privatpersoner kan utnyttja i tillfälle av tvist. Vi har som policy att alltid följa ARN:s rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

Förändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Om det sker en väsentlig förändring kommer vi att försöka ge minst 30 dagars varsel innan nya villkor träder i kraft. Vad som utgör väsentlig förändring kommer att bestämmas av oss. Genom att fortsätta komma åt eller använda vår tjänst efter dessa ändrignar träder i kraft godkänner du att du är bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, vänligen sluta använda vår tjänst. 

Versioner

Klicka här

Kontakta oss

Om du har några frågor, vänligen kontakta oss.

Solann AB

Rosengatan 8, lokal 1012

172 70 SUNDBYBERG

Sverige

Tel: +46(0)8-583 560 60

E-post: info@solann.se